Aktualności LGD "Dorzecze Łeby"

KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

"Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy"

"Dokumenty dotyczące konkursu znajdują się w zakładce NABÓR WNIOSKÓW"

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski