Aktualności LGD "Dorzecze Łeby"

Konkurs 4/2017 Lista operacji wybranych do finansowania

Rada LGD "Dorzecze Łeby" na posiedzeniach w dniach 20 i 21 listopada 2017 roku wybrała operacje do finansowania w ramach konkursu 4/2017 "Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy"

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski