Aktualności LGD "Dorzecze Łeby"

Wyniki konkursów 1/2018, 2/2018 i 3/2018

Rada LGD "Dorzecze Łeby" na posiedzeniach w dniach 19 i 20 września 2018 roku wybrała operacje do finansowania w ramach konkursów: 1/2018, 2/2018 i 3/2018Konkurs 1/2018Konkurs 2/2018Konkurs 3/2018

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski